Gravitational energy.Energie Verde

căutare personalizată

Lucru mecanic multiplu

 

Legea lucrului mecanic multiplu 

Scurt istoric privitor la lucru mecanic (clasic):
Citez din link:

http://ro.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule 
“… James Prescott Joule (pronunțat în engleză /d͡ʒeɪmz ˈprɛskət d͡ʒuːl/[1]; n. 24 decembrie 1818, d.11 octombrie 1889) a fost un fizician englez autodidact și un fabricant de bere. A devenit celebru datorită unei experiențe celebre, destinată a determina echivalentul mecanic al caloriei, efectuată în anul 1842. Prin această experiență, Joule a verificat principiul conservării și transformării energiei.

A enunțat în 1841 legea transformării energiei în conductoare, conform căreia energia disipată sub formă de căldură la trecerea curentului electric printr-un conductor este proporțională curezistența conductorului, cu pătratul intensității curentului și cu timpul, E =RI2t. Această echivalare este cunoscută ca legea lui Joule.

Este descoperitorul efectului magnetostrictiv, pe care l-a explicat în anul 1847.
A adus o contribuție importantă și în fizica moleculară, stabilind că energia internă a unui gazdepinde de temperatură și a calculat viteza moleculelor unui gaz, pentru prima dată în fizică.

Împreună cu William Thomson, în 1852, a observat că micșorarea temperaturii unui gaz ce se destinde fără a efectua un lucru mecanic, numit efect Joule - Thomson.
Datorită importantului său rol din fizică, unitatea de măsură a energiei a fost numită în onoarea sa joule

Lucru mecanic multiplu
Lucru mecanic multiplu produce entitatea excentricitaţii permanente (Lmm=6mgh), care este noutate absoluta, in locul referintelor bibliografice este necesar a se analiza cel putin lucrarile:
*Inventia mileniului 3*, Virtual ansamblu, Images (figurile folosite la inventie), legile grupurilor cu parghii fara brate scurte, legile entitatii excentricitaţii permanente, franarea turbinei  si *Teoria grupurilor cu forte neconservative controlate 99.99%.
Lucru mecanic multiplu se poate realiza numai daca se foloseste grupuri cu parghii fara brate scurte. Cacule si la nivel de clasa a 4-a, adecvate inventiei, sunt postate, la finalul lucrarii.

Pag. 1

Grupul celor 8 parghii fara brate scurte produce “Lucru mecanic multiplu” gratuit.

Lucru mecanic gratuit produce entitatea excentricitatii permanente care roteste din interior sau din exterior turbinele gravitationale realizate dintr-un grup de chesoane sudate intre ele (conf. fig. 1) sau dintr-un tambur conform fig. 2/A.

Este cunoscut că:
“lucrul mecanic al greutăţii este independent de drumul parcurs de punctul material şi de legea mişcării acestuia şi este egal cu produsul greutăţii prin diferenţa de nivel h, dintre poziţia iniţială şi cea finală a punctului material”

Folosim formula L=mgh, cu datele de la infrastructura turbinei gravitationale mixte. (valorile sunt facultative, toti parametrii sunt in raport cu tipul turbinei gravitationale etc).

Este cunoscut faptul că la ridicare avem L= – mgh şi la coborîre avem L=mgh de unde rezultă la un drum închis lucru mecanic egal cu zero. Conf. fig. 1, se manipulează 16 greutăţi care doar aparent (partial) au drumul închis şi  are  “L > 0” Pentru a demostra acest lucru este necesar o alta lege adecvata inventiei.

Atentie!
Dacă în acelaşi timp mai multe pârghii realizează simultan lucruri mecanice diferite conf. fig. 1, cu drum aparent (partial) închis (doar in ultimul ciclu conf. fig. 1), şi nu pot fi calculate prin formula clasică, atunci se impune o lege noua cu noi teoreme şi formule care să corespundă noilor cerinţe de calcul, fiindca:

Legea LUCRULUI MECANIC MULTIPLU sustine cu teorie si calcule inventia mileniului 3, prin care in viitor  fi-va cunoscut Lmm cu:
3 teoreme şi 3 formule.
Pentru formule vom folosi:
Lmm min. = Lucru mecanic multiplu minim gratuit, calcul pentru 3 chesoane cu formula: 

Pag. 2

Lmm min. = {Cmg – (Umg : 2)} x h;
greutăţile ce se ridică înfluienţează negativ excentricitatea turbinei ~48% in timpul necesar ridicării. Energia castigata gratuit este nesemnificativa, si din aceasta cauza nu se vor fabrica.

Pentru a intelege manipularea celor 16 greutati in cele 8 chesoane se vizualizeaza link:
http://gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/virtual%20ansamblu.html
simularea video arata numai manipularea celor 16 greutati la fiecare ciclu, la faza  a 2-a, unde coboara 7 greutati si in aceeasi perioada de timp se ridica cele doua greutati aproape vertical, conf. inventie.

Si in acest caz avem: 7 greutati in centrul turbinei, 7 greutati pe circumferinta care coboara si doua greutati care se ridica in aceeasi perioada de timp aproape vertical conf. simulare video.

Simularea video nu arata manipularea celor 16 greutati la fiecare ciclu si la prima faza, unde avem: 8 greutati in centrul turbinei si 8 greutati pe circumferinta care coboara conf. inventie si fig. N/2.

Numai in acest mod in timpul functionarii, la ambele faze, se produce un dezechilibru total, fiindca greutatile sunt numai in cadranele 1 si 4 in sens trigonometric si nu are: un moment al fortei de sens contrar, actiune-reactiune, echilibru dinamic, si sunt diametral opuse fortelor conservative.

Pentru prima data in era noastra se produce un dezechilibru total,
numai in cadranele 1 si 4 si greutatile din cadranele 1 si 4 in sens trigonometric produce lucru mecanic gratuit si energie electrica gratuita; fiindca echilibrul dinamic este realizat in afara sistemului deschis prin cuplarea arborelui de la turbina gravitationala la multiplicatorul de turatie si la cel putin 2 generatoare, conf. inventie.

Inventia este realizata de un grup cu 8 chesoane, cu 16 greutati: 8 greutati pe circumferinta si 8 greutati in centrul turbinei, care inainte de deblocare are 8 forte conservative, care sunt 8 parghii fara brate scurte, care in timpul functionarii se transforma in 8 forte neconservative, care rotesc arborele turbinei , care produce lucru mecanic gratuit si energie electrica gratuita pentru ca fotra de gravitatie este gratuita

Pag. 3

Lucru mecanic gratuit, calcule pentru 16 greutati cu parametrii: m=8000kg si h=10.5m:
Lmm = x(Cmgh – Umgh*) si rezulta la 8 greutati: Lmm = x(6mgh)

Lmm max. = Lucru mecanic multiplu maxim (gratuit), calculat cu formula:

Lmm max. = x(Cmgh – Umgh*) + y(Smgh**); Coeficienţii x şi y fi-vor finalizaţi după implementarea  invenţiei.

Pentru descrierea formulelor la “Lmm” utilizam literele:  C, U, S, m, g, h, h*, h** etc.
C = puncte materiale care coboară (la prima faza 8 greutăţi şi la faza a doua 7 greutăţi); 
U = doua puncte materiale (doua greutaţi) care urcă numai la faza a doua; 
S = puncte materiale care staţionează [(la prima faza 8 greutăţi (in centrul ipotetic al turbinei gravitationale) şi la faza a doua 7 greutăţi (in centrul ipotetic al turbinei gravitationale)];   
h = înălţimea punctelor materiale care coboară (este mai mare dar diferenta este nesemnificativa);
h* = înălţimea punctelor materiale care urcă (este mai mică dar diferenţa este nesemnificativă); 
h** = înălţimea punctelor materiale care staţionează este nula. h** = 0;

Din calcule estimative rezultă:   C=8 (la prima faza) ,  C=7 (la faza a 2-a); S=8 (la prima faza), S=7 (la faza a 2-a) pentru cateva clipe, secunde etc;  U=2 (numai la faza a 2-a); Pentru calcule scadem 2 grutati (pentru ridicarea celor 2 greutati si pentru frecari).

Parametrii pentru calcule: 8 greutati coboara la prima faza si 7 greutati coboara la faza a 2–a; h** = 0 ;  h =10.5m [5.25m + 5.25m].
Calculele finale se realizeaza dupa probele preliminare.

Prima teorema (cu castig nesemnificativ)

       1 –  Lucru mecanic multiplu e posibil numai dacă în acelaşi timp acţionează cel puţin 3 pârghii (cu 6 puncte materiale) în permanenţă numai în cadranele 1 şi 4 sau 2 şi 3 în sens trigonometric, cu condiţia să se dimensioneze cele 3 chesoane ale turbinei astfel încât greutatea excentrică să poată roti turbina.
Mărindu-se raza, greutatea sau ambele până când din calcule rezultă castig de energie, şi în varianta în care se depăşeşte, punctul (D) de la fig. 1. Si rezulta formula  Lmm min. = ~{Cmg – (Umg : 2)} x h;

Pag 4

Lmm e posibil şi dacă se respectă a doua teoremă. 

       2 – Lucru mecanic multiplu este posibil numai dacă în acelaşi timp, cel mult, două puncte materiale urcă (de la o pârghie la faza a doua), şi alte cel puţin 7 puncte materiale coboară (de la 7 pârghii fara brate scurte, la faza a doua), cu condiţia ca punctele materiale care coboară să realizeze entitatea excentricităţii permanente numai în cadranele 1 şi 4 sau 2 şi 3 în sens trigonometric. In drumul celor 8 forte neconservative (8 parghii fara brate scurte) numai 2 înălţimi se anulează din cele 8 înăltimi la faza a doua conf. invenţiei si fig 1, astfel:
greutatea G8 la faza a doua conf. inventiei si fig. 1, care se ridica din pozitia A pana in pozitia C’- D’, anuleaza si inaltimea completa a greutatii G1 care coboaara din pozitia C’- D’ deodata cu turbina gravitationala si in sensul de rotatie al turbinei, deoarece in fiecare ciclu se pot anula numai doua parghii egale ca valoare, pentru ca se deplasea in sensuri diferite cu valori unghiulare egale, cu aceeasi inaltime, conf. inventive si fig. 1, acest lucru este dovedit cu calcule in lucrarile care sustine inventia mileniului 3, si la prima proba in lucrarea cu titlul *Turbina gravitational mixta*. La această teoremă se utilizează cel puţin 8 chesoane rezultând 8 pârghii fara brate scurte). Rezulta formula   Lmm = x(6mgh)
Lmm > 0 şi la a 3-a teoremă (cu ambele greutăti pe aceeaşi rază la toate cele 8 chesoane):

        3 – Atunci când avem toate punctele materiale excentrice (toate cele 16 puncte materiale) numai în cadranele 1 şi 4  sau 2 şi 3 în sens trigonometric, atât la urcare cât şi la coborâre, înălţimile punctelor materiale nu se anulează, datorită faptului ca toate punctele materiale sunt pe aceeaşi rază (atât cele 2 care urcă precum si cele 7 care coboară).
Detalii in lucrarile care sustine inventia mileniului 3.
Acest lucru este posibil numai dacă se face mai scurtă tija de legătură dintre cele 2 greutăţi (la fiecare cheson); şi în această variantă avem cel puţin 7 puncte materiale care coboară (de la 7 pârghii fara brate scurte, la faza a doua), cu condiţia ca punctele materiale care coboară să realizeze entitatea excentricităţii permanente numai în cadranele 1 şi 4 în sens trigonometric, şi în drumul celor 8 forţe neconservative (8 pârghii fară braţe scurte) numai doua înălţimi se anulează la faza a doua: greutatea G8 conf. inventiei si fig. 1, care se ridica din pozitia A pana in pozitia C’- D’, şi anuleaza inaltimea completa a greutatii G1 care coboaara din pozitia C’- D’ deodata cu turbina gravitationala si in sensul de rotatie al turbinei, conform invenţiei şi fig. 1.

              Rezultă: Lmm max. = x(Cmgh – Umgh*) + y(mg) 
 
Teoremele si formulele se vor completa preliminar de specialisti sau de inventator dupa probele preliminare si completarea finala in tabelele tipizate numai dupa implementarea inventiei.
Coeficienţii x şi y fi-vor finalizaţi după probele preliminare in raport cu:
– Entitatea excentricităţii permanente dîn cadranul  1 în sens trigonometric, conf. fig. 1 si fig. 2/A. 
– Greutatea turbinei gravitaţionale şi a greutăţilor excentrice, conform invenţie.

Pag 5

– Diametrul turbinelor gravitaţionale, diametrul arborelui, numărul rotaţiilor pe minut, numărul punctelor materiale la chesoane sau tambur, numarul chesoanelor, tipul turbinelor gravitationale realizate din chesoane sau tambur etc. Dupa implementarea inventiei se face tabele tipizate, cu valori pentru coeficenti la toate tipurile de turbine in raport cu puterea solicitata de beneficiari.

           Această relaţie între cele 16 greutăţii şi entitatea excentricitatii permanente este posibilă doar în cazul utilizării de pârghii fară braţe scurte, conf. fig. 1 si fig. 2/A, la care se elimină braţul scurt, calculându-se în locul braţului conform invenţie doar circa 0,03m, toleranţă dovedită la proiectul preliminar existent la OSIM, la file diverse, si la CBI nr. 670/11.06.1999; CBI nr. 167/19.12.2002 etc.


            Cu acţionare hidraulică sau pneumatică, conf. fig, 3 sau fig. 4, se poate realiza în permanenţă plasarea ambelor greutăţi la extremităţile razei. conform detaliu 3/C din fig. 3.

La invenţie, conform fig. 1, greutăţile care urcă depăşesc centrul turbinei, puţin, doar câteva clipe, la calcule se poate folosi formulele redactate în raport cu poziţia greutăţilor faţă de centrul turbinei.

Cunoscând cele redactate mai sus se poate face calcule cu formulele lucrului mecanic şi a lucrului mecanic multiplu, folosind datele de la infrastructura turbinei gravitationale mixte.


Daca utilizam parametrii: una greutate m=8000kg (8000kg*8buc=64000kg) si h=10.5m cu inaltimile derivate avem:
La urcare: în permanenţă doar două greutăţi se ridică, exemplu ciclu unu de la fig. 1:
(g8’ cu h=5.25m)+(g8” cu h=5.25m) = - ~10.5m.

La coborâre: avem înălţimea G1’ de ~10.5m, exemplu de la ciclu 1, dupa deblocare pentru functionare.
Timpul în care 8 greutăţi coboară înălţimea de h=10.5m este mai mare decat timpul în care se ridică cele două greutăţi la h=10.5m, conf. inventiei si celor doua faze, pentru calcule cu formula L=mgh nu are importanta. Conf. calcule redactate mai sus sau scazut 2 greutati din 8 greutati deoarece:
-greutatea G8’ si G8”, care se ridica din pozitia A inspre pozitia C’- D’, anuleaza inaltimea completa a greutatii G1’ care coboaara din pozitia C’- D’ (deodata cu turbina gravitationala si in sensul de rotatie al turbinei), pentru ca in fiecare ciclu se pot anula numai doua parghii egale ca valoare, pentru ca se deplaseaza in sensuri diferite cu valori unghiulare egale, cu aceeasi inaltime, conf. inventie, fig. 1 si fig. N/2, acest lucru este dovedit cu calculi la finalul lucrarii.

Pag 6

-a doua greutate se scade pentru diverse pierderi inclusiv frecarile.
Dacă înălţimile se anulează rămâne: 
C+S+U=16 greutăţi din care doar două greutăţi se ridică, 16 – 2 =14 greutăţi. 

De unde rezultă că în permanenţă sunt cel putin 7 greutăţi pe circumferinţă şi 7 greutăţi în centrul turbinei gravitaţionale.
Pentru pierderi diverse (frecări; depăşirea punctelor D şi B` la ridicarea greutăţilor etc.) luăm în calcul pe circumferinţă numai şase greutăţi în loc de opt greutăţi şi avem:
C = S + U  ;  h = h* + h**;  astfel avem formula :
Lmm=Cmgh – Umgh* rezultă conf. fig.1.
Lmm = x(6mgh)

           La fel si dacă acţionăm greutăţile cu energie hidraulică sau pneumatică putem realiza depăşirea centrului ipotetic al arborelui, în permanenţă, obţinând pârghii, la care vom avea ambele greutăţi plasate pe aceiaşi rază la extremităţile ei (intre circumferinta si centrul turbinei gravitationale, fara a depasi axa ipotetica) înfuienţând pozitiv entitatea excentricitatii permanente.

Astfel avem centrul de greutate al greutatilor din centrul turbinei gravitationale numai in cadranul 1 în sens trigonometric. În acest caz formula lucrului mecanic multiplu nu mai este valabilă, deoarece greutăţile care staţionează nu mai sunt în centrul turbinei şi înfluenţează pozitiv entitatea excentricitaţii permanente fiindcă se cumulează cu punctele material de pe circumferinţă. În acest caz (particular) avem o altă formulă
Lmm max. = x(Cmgh – Umgh*) + y(mg)
Coeficienţii x şi y vor fi finalizaţi după realizarea unei turbine gravitaţionale conform invenţie.
Acum ştim că cele``6mg``acţionează simultan în permanenţă în ambele cadrane conform fig. 1, respectiv la 180 grade, cele 8 greutăţi fiind plasate la 157,5 grade cu o înălţime de 10.5m.

În fiecare moment toate greutăţile de pe circumferinţă se deplasează simultan, de unde putem deduce deplasarea simultană a 6mgh, care este egala cu entitatea excentricitaţii permanente  de unde rezultă următoarele formule;
Lmm=x(6mgh);

Pag  7

Lmm max.=x(Cmgh – Umgh*) + y(mg).
Calculele care sustine formulele mentionate mai sus nu au fost luate in considerare de OSIM, astfel inventatorul a renuntat de-a le mai redacta.
Iventatorul nu recomandă fabricarea unei turbine cu diametru foarte mare, deoarece cu costuri de producţie mult mai mici se realizează aceeaşi putere instalată cu turbine gravitaţionale având diametre mult mai mici dar cu RPM mai mare.

Turbinele gravitaţionale mixte sunt superioare oricăror turbine hidraulice sau nucleoroelectrice din era noastra deoarece grupul cu pârghii realizează orice forţă dorim, la arbore, din proiectare, fara poluare. 


Inventia utilizeaza pentru functionare grupuri cu forte neconservative (grupuri cu parghii fara brate scurte) care produce pentru prima data, in era noastra, lucru mecanic gratuit la arborele turbinei gravitationale, conf. inventie.

Turbinele gravitationale inainte de deblocare pentru functionare are structura metalica a celor opt chesoane conservativa si greutatile de pe circumferinta cu energie potentiala.

Dupa deblocare in timpul functionarii prin manipularea celor 16 greutati egale conf. inventie cele 8 chesoane prin rotire isi schimba caracterul intr-un caracter distinctiv si devin 8 parghii de ordin zero iar cele 8 greutati de pe circumferinta sunt 8 forte neconservative care rotesc turbina gravitatonala.

In tot timpul functionarii campul gravitational al pamantului conservativ (din afara sistemului de parghii) atrage cele 8 greutati de pe circumferinta (8 forte neconservative) care produce lucru mecanic gratuit (conservativ) la arborele turbinei gravitationale care interactioneaza cu exteriorul prin multiplicator si mai multe generatoare (utilizand alt drum in exteriorul sistemului neconservativ).

Numai in acest mod prin interactiunile lor reciproce
ajunge in echilibru structura neconservativa (a celor 8 parghii fara brate scurte) cu structura fortelor conservative si pentru prima data in era noastra se realizeaza implementarea grupurilor cu forte neconservative intr-un sistem conservativ cu castig de energie electrica gratuita.

Pag 8

Grupul cu 8 forte neconservative produce lucru mecanic gratuit si energie electrica gratuita fiindca foloseste in timpul functionarii un grup cu 8 parghii fara brate scurte, care nu are:
un moment a fortei de sens contrar, actiune-reactiune, echilibru dinamic, conform inventie.

Din aceasta cauza grupul cu 8 parghii fara brate scurte nu sunt compatibile cu:
Legile lui Newton, a doua Lege a Termodinamicii (legea entropiei) si cu Legea conservarii energiei.

Inventia nu incalca Legea conservarii energiei deoarece:
numai in cazul in care caracteristicile miscarii mecanice a unui sistem sunt determinate doar de prezenta unor forte conservative, energia mecanica totala este o constanta a miscarii. E = T + V = constant. (E este energia mecanica totală, T este energia cinetica si V este energia potentiala).
Deci,  Legea conservarii energiei mecanice se respecta numai in cazul sistemelor conservative care folosesc forte conservative.

Cand caracteristicile miscarii sunt determinate de alte tipuri de forte, se vorbeste despre legea conservarii energiei numai in sens general.
Inventia mileniului 3 in timpul functionarii foloseste numai si numai grupuri cu forte neconservative, care sunt diametral opuse fortelor conservative.

Inventia mileniului 3 nu incalca Legile lui Newton fiindca:

formula L=mgh nu include varianta in care greutatea aflata in camp gravitational este franata sau tinuta fortat pe drumul parcurs de alte forte: multiplicator, cel putin 2 generatoare (…) etc.

Inventia mileniului 3 nu incalca a 2-a Lege a Termodinamicii (legea entropiei), pentru ca utilizeaza pentru functionare numai si numai grupuri cu forte neconservative (grupuri cu parghii fara brate scurte).

inventia mileniului 3, este un motor gravitational, un “Perpetuum mobile autoalimentat de speta a patra”, care a generat  4 legitati noi (din 1970 pana in 1993), descriese  in lucrarile care sustine inventia

Pag 9

Determinarea bilantului energetic, la cele 8 parghii fara brate scurte, la primul ciclu.
Conf. calcule estimative realizate de inventator, inaltimea corecta pentru a calcula energia cedata de cele 8 greutati integral (complet), la prima faza in intervalul de cel putin 75% cat dureaza coborarea lor, este intre h=5.25m (energie minima cedata) si h=7.875m (energie maxima cedata) conf. inv. si fig. N/2.

Determinarea bilantului energetic, la cele 8 forte neconservative (8 parghii fara brate scurte), se face calculand separat fiecare faza distincta.
Se face diferenta si rezulta lucrul mecanic gratuit, CEDAT la multiplicatorul de turatie si generatoare pentru transformare in energie electrica.
Energia consumata (primita) de multiplicator si generatoare rezulta numai daca se scade din energia cedata de cele 8 greutati (3605616J) la prima faza, energia primita (823200J) de cele doua greutati care se ridica, la a doua faza, conf. inventie, si rezulta:
3605616J – 823200J = 2782416J castig gratuit de lucru mecanic, fiindca forta de gravitaţie este gratuita.
In prima faza se cupleaza la arborele turbinei multiplicatorul de turatie si cele doua generatoare si se calculeaza cu formula lucrului mecanic, energia cedata de cele 8 greutati, in cadere libera, conf. inventie si fig. N/2: 8000(kg)*5.74875(m)*8(buc)*9.8 = 3605616J.

Calcule estimative subevaluate la FAZA A DOUA.
Cand incepe a doua faza, cu ridicarea celor doua greutati, conf. inventie, viteza turbinei gravitationale este din ce in ce mai mica (scade) pana incepe alt ciclu, conf. inventie.
1 – sunt cuplate la arborele turbinei multiplicatorul de turatie si cele doua generatoare. 
2 –se ridica greutatea de la altitudinea minima spre centrul turbinei conf. inv. si fig. 1. 
3 –se calculeaza numai intervalul de cel mult 25% dintr-un CICLU in care se ridica cele doua greutati si castigul de la cele 7 greutati care coboara odata cu turbina conf. inventie si fig. 1.

Cele 2 greutati care se ridica conf. inventie si fig. 1, la faza a doua, nu afecteaza in niciun fel cele 7 greutati care coboara deoarece:

cele 2 greutati sunt ridicate cu energie electrica din afara sistemului deschis si nu afecteaza in niciun fel cele 7 greutati care coboara, in acelasi interval de timp in faza a doua, deoarece intre ele nu exista interactiune. Ambele operatii, in faza a doua, au actiune distincta si nu se influenteaza reciproc.

Pag 10

-Energia cedata de cele 7 greutati, indiferent de valoarea ei, la faza a doua, este inclusa in energia cedata de cele 8 greutati, la prima faza, conf. inventie.

Energia pierduta (consumata) de cele 2 greutati care se ridica conf. inventie si fig. 1, este de: 16000(kg)*5.25(m)*9.8 = 823200J.
Inaltimea celor doua greutati este de 10.5m (10.5/2=5.25), conf. inventie si fig. 1.

Se face diferenta si rezulta: 3605616J – 823200J = 2782416J castig continuu GRATUIT deoarece la toate turbinele gravitationale in tot timpul functionarii se autoalimenteaza din afara sistemului DESCHIS de parghii, din castigul propriu, din reteaua de distrubutie proprie cu curent electric, conf. inventie.
{Calcule cu Lmm = x(6mgh ;  Lmm = x[6(buc)*8000(kg)* ~5.74875(m)*9.8] = ~2700000J = ~2.7 MW}
Deci castigul gratuit de lucru mecanic este ~2700000J in timpul functionarii, la fiecare ciclu.

Acest castig de energie (lucru mecanic) de 2700000J este si ratia progresiei aritmetice.

Puterea utila = Lucru mecanic/timp = 2700000J/1s = 2700000W = 2700 KW = 2700 KWh  = ~2.7MWh. 

24(ore)*30(de zile) = 720 de ore. Daca turbina gravitationala functioneaza numai 30 de zile avem: 2.7 MWh*720 de ore = ~1900MW.

Daca turbina functioneaza un an, avem: 365*24=8760 de ore; 2.7MWh*8760 de ore = ~23600MW

Un castig GRATUIT de 8760 de ori mai mare, numai intr-un an, deoarece forta de gravitatie roteste turbina si realizeaza castigul de lucru mecanic gratuit si energie ELECTRICA gratuita, conf. inventie.

Castigul de energie electrica aproape gratuit la o singura centrala cu turbine gravitationale.

Pag 11

Conform fig. 6, avem 10 hale industriale. Dacă în fiecare hală avem 20 turbine gravitationale, la 10 hale, conf. inventie, vom avea 200 turbine gravitaţionale, si rezultă: conf. calculelor de mai sus la o turbina avem ~2.7MW;  la 200 turbine gravitationale rezultă: 200 x 2.7 = 540MW.

Daca centrala gravitationala functioneaza 30 de zile avem: 540MW * 720 de ore = ~388800MW
Daca centrala gravitationala functioneaza un an avem: 540MWh * 8760 de ore = ~4730400MW

Suprafaţa necesară pentru o centrală electrică gravitaţională cu 200 turbine (inclusiv soseaua de centura a centralei), conf. invenţiei si fig. 6,  este de ~500m².

Greutatea unei turbine gravitationale (cu parametrii: m=8000kg (8*8000kg=64000kg) si h=10.5m) este de m (masa totala) = ~240000kg (cele 16 greutati =128000kg si constructia metalica = ~112000kg).

Pe aceeaşi suprafaţă daca se dubleaza numărul de rot/min (RPM) la arborele turbinei gravitationale, producţia de energie electrică se dublează fără cheltuieli suplimentare de producţie.

Pentru papagali licentiati, pentru pseudo-specialisti si pentru denigratori, explic castigul de la greutatile care coboara,  intr-un ciclu, in 2 faze, in timpul functionarii turbinei conf. inventie.

Calcule estimative la nivelul unui elev de clasa a 4-a
Un ciclu conform inventie poate sa fie de: 8 secunde, 30 secunde, un minut etc.  

 “… -daca ciclul este de ~8 secunde, la prima faza in 6 sec. coboara 8 greutati si celelalte 8 greutati sunt in centrul ipotetic al turbinei gravitationale, conf. linkuri:
http://gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/virtual%20ansamblu.html
http://gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/entropie%20controlata.html

pag 12

-daca ciclul este de ~8 secunde, la faza a doua in 2 secunde coboara 7 greutati si se ridica 2 greutati (aproape vertical).

-intr-un minut: 60 de secunde/8 cicluri =7.5 secunde si rezulta ~7 cicluri/min. La prima faza coboara 8 greutati*7 cicluri = 56 greutati/minut.

-La a doua faza coboara 7 greutati*7 cicluri = 49 greutati si in aceeasi perioada de timp se ridica 2 greutati. 2 greutati*7 cicluri = 14 greutati/minut; si alte 7 greutati sunt in centrul ipotetic al turbinei.

Energia cedata de cele 7 greutati, indiferent de valoarea ei, la faza a doua, este inclusa in energia cedata de cele 8 greutati, la prima faza, conf. inventie (si pentru pierderi diverse).

-Intr-un ciclu, in ~8 secunde, la ambele faze rezulta: 8 greutati  – 2 greutati (pentru pierderi) = 6 greutati.
-Intr-un minut, in ~7 cicluri rezuta: 56 greutati – 14 greutati = 42 greutati.

-In 60 de minute avem un castig de: 42 greutati*60 minute = 2520 greutati intr-o ora.

-In 24 de ore rezulta 2520 greutati*24 ore = 60480 greutati. Castig gratuit conf. inventie in 24 de ore.

-Intr-o luna: 24 de ore*30 de zile = 720 de ore. 720 ore*2520 greutati = 1814400 greutati, castig gratuit.

-Daca greutatea are 10 kg*1814400 greutati, rezulta: un castig gratuit de 18144000kg =18144 tone

-Intr-un an: 2520 greutati intr-o ora*10 kg*8760 de ore = 220752000 kg = 220752 tone, castig gratuit

Calcule estimative la nivel mediu cu formula “L=mgh”

Pag 13

Toate ciclurile sunt identice. Intervalul de timp in care se produce un ciclu depinde numai si numai de RPM-ul solicitat de beneficiar, la orice tip de turbina gravitationala. Un ciclu complet este o fractiune (NESEMNIFICATIVA) dintr-o rot/min a turbinei gravitationale. Toate tipurile de turbine gravitationale la una rot/min are 16 cicluri egale, conf. inventie.

Calculele estimative cu parametrii: una greutate m=8000kg (8000kg*8buc=64000kg) si h=10.5m, realizate de inventator, sunt diferite deoarece sau utilizat inaltimi diferite derivate din h=10.5m.

Formula lucrului mecanic (L=mgh) nu include si varianta in care greutatea aflata in camp gravitational este franata (sau tinuta fortat pe drumul parcurs) si de alte forte (multiplicator, generatoare etc). Numai din aceasta cauza calculele se realizeaza cu greutati in cadere libera si cu inaltime medie.

Inaltimea corecta pentru a calcula energia cedata de cele 8 greutati integral (complet), la prima faza in intervalul de cel putin 75% cat dureaza coborarea lor, este intre h=5.25m [64000(kg)*5.25(m)*9.81= ~3296160J. Energie minima cedata] si h=7.875m [64000(kg)*7.875(m)*9.81 = ~4944240J.

Calculele cu formula L=mgh se fac numai la un CICLU, la fiecare faza separat, conf. inventie deoarece sunt distincte si nu se pot calcula ambele faze deodata precum au procedat pseudo-specialistii.

Se face diferenta si rezulta lucrul mecanic gratuit, CEDAT la multiplicatorul de turatie si generatoare pentru transformare in energie electrica.

Energia consumata (primita) de multiplicator si generatoare rezulta numai daca se scade din energia cedata de cele 8 greutati (3605616J) la prima faza, energia primita (823200J) de cele doua greutati care se ridica la a doua faza, conf. inventie, si rezulta: 3605616J - 823200J = 2782416J castig gratuit fiindca forta de gravitaţie este gratuita. 


Toate tipurile de turbine gravitationale sunt *perpetuum mobile autoalimentate de speta a patra* pentru ca folosesc in timpul functionarii pentru ridicarea greutatilor numai energie electrica din productie proprie si utilizeaza in timpul functionarii numai forţa de gravitatie pentru rotirea turbinei si produce lucru mecanic gratuit si energie electrica gratuita, conf. inventie.

Pag 14

MOMENTELE FORTELOR,
de la infrastructura turbinei gravitationale mixte, privind numai cele 8 parghii de ordin zero (8 parghii fara brate scurte, 8 forte neconservative etc).

Pentru specialistii din domeniu, pentru pseudo-specialisti, pentru nespecialisti si amatori, care nu inteleg momentele fortelor la turbinele realizate dintr-un grup cu 8 chesoane, cu 8 parghii fara brate scurte, 8 forte neconservative etc.

Detalii pentru a intelege “MOMENTELE FORTELOR”, la 8 parghii fara brat scurt.

Din momentul cand se tracteaza greutatea, aproape vertical,  de pe circumferinta din punctul (A) pana ajunge in centrul turbinei, momentul fortei, produce pierderi in cadranul 4.

In acelasi timp (in acelasi ciclu), momentul fortei produce in sens opus aceeasi valoare si in cadranul 2, prin tractarea greutati, aproape vertical, din centru pana ajunge pe circumferinta.

Din aceste motivatii momentul fortei se anuleaza reciproc, deoarece in acelasi ciclu are doua valori egale dar contrare (opuse).

Astfel ce se pierde in cadranul 4 se castiga in cadranul 2, rezultand anularea reciproca a momentelor egale si de sens contrar (opuse).

Asijderi se-ntampla si la vectorul de poziție al punctului de aplicație al forței din cadranul 4 caci este contrar (opus) vectorului de poziție al punctului de aplicație al forței din cadranul 2.

Aidoma se-ntampla si la bratele pentru care se calculeaza momentele fortelor deoarece un brat este in cadranul 4 si cel de-al doilea in cadranul 2, conf. inventie si fig. 1, se anuleaza caci au valori egale dar opuse (contrare).

Chiar daca tractarea, aproape verticala, se produce inainte de-a ajunge chesonul in punctul (A) sau daca a trecut de punctul (A), deoarece cat se pierde in cadranul 4 se castiga in cadranul 2.

Pag 15

Momentele fortelor din cadranele 4 si 2 nu afecteaza in nici un fel excentricitatea permanenta, deoarece cele doua momente ale fortelor sunt de sens contrar (opus), si se anuleaza reciproc.

Din cele redectate rezulta castig de lucru mecanic gratuit la toate cele 8 parghii, fiindca:

la prima faza, dupa deblocare, cele 8 parghii fara brat scurt, nu are: un moment a fortei de sens contrar, actiune-reactiune, echilibru dinamic etc.

Referitor la inaltimea celor 8 greutati, conf. inventie, fig. 1 si fig. N/2.
Greutatea G8, care se ridica, aproape vertical, din pozitia A pana in pozitia C’- D’, anuleaza si inaltimea completa a greutatii G1 care coboaara din pozitia C’- D’ deodata cu turbina gravitationala si in sensul de rotatie al turbinei, 22.5 grade.

Fiindca in fiecare ciclu se pot anula numai doua parghii egale ca valoare, pentru ca se deplasea in sensuri diferite cu valori unghiulare egale, cu aceeasi inaltime, conf. inventie, fig. 1 si fig. N/2, acest lucru este dovedit cu calcule, la exemplul elementar, la prima proba si la inventie, in prefata lucrarii cu titlul *turbina gravitationala mixta*.
Citez din lucrarile care sustin inventia:
„Daca sistemul de comandă şi control automat nu poate manipula punctele  materiale, conf. inventie, se reduce numarul de rotatii ale turbinei gravitationale de la 4 rot/min la atat cat poate controla, chiar si la o fractiune de rot/min; sau si mai mic …

Atat la turbinele realizate dintr-un tambur cat si la cele fabricate din 8 chesoane, daca din diverse motivatii este nevoie de o fractiune de rot/min (RPM), la arborele turbinei, se poate realiza, conf. inventie. Astfel intervalul de timp in care se produce CICLUL poate fi realizat conf. nevoilor practice necesare, la primele probe ale prototipului.

La una rotatie pe minut greutatile se pot manipula si manual de la sol cu macarale sau electropalane. Dispozitivul de comanda de la sol se poate adapta numai pentru probe.

Pag 16

Acest lucru e posibil fiindca avem la fiecare cheson drum inchis partial numai in al optulea ciclu, si din aceasta cauza, pentru ridicarea celor 2 greutati putem avea orice interval de timp este nevoie, caci avem o entropie controlata, impusa de inventator, la fiecare ciclu, prin manipularea greutatilor, conf. inventie

Pentru RPM mai mare, se utilizeaza un multiplicator de turatie, (sau mai multe multiplicatoare: 1+2+2=5). Detalii si la lucrarea cu titlul *Descriere.ro*.
Sistemul de comandă şi control automat electronic sau fluid se va materializa sub forma unui bloc unitar care va conţine un număr corespunzător de intrări, pentru semnale informaţionale, şi de ieşiri pentru comenzii. Conexiunile funcţionale  dintre  elementele  reprezentate  sunt  clasice şi pot fi realizate prin procedurii simple. 

La RPM peste 10 rotati pe minut este necesar un sistem de comanda si control automat, foarte complex, care poate sa fie realizat in colaborare cu NASA, priviind sisteme automatizate care poate sa fie adaptate şi la inventia mileniului 3, fiindca:

la inventia mileniului 3, pentru exploatarea acceleraţiei la ansamblurile gravitaţionale datorată excentricităţii permanente se va cupla generatoarele de la multiplicator intr-un mod în care să diminuieze acceleraţia, fără a o anula complet, având în vedere cuplarea generatoarelor în aşa fel încat să permită în permanenţă creşterea cuplului de forţă la arbore, fără mărirea vitezei de rotaţie.

Dacă capacitatea de frânare a generatoarelor e depăşită, frânarea turbinelor gravitaţionale pentru menţinerea turaţiei optime se realizează prin sistemul de comandă şi control, folosind pentru manipularea punctelor materiale varianta de franare cea mai buna.

Centrul de comandă şi control supaveghează şi comandă: toate stemele de comandă şi control ale turbinelor gravitaţionale în timpul funcţionării lor precum şi colectarea energiei electrice de la bornele generatoarelor până ajunge în reţeaua de consum, conform unor proceduri clasice.”

Atentie!  Cele 8 parghii fara brate scurte sunt in timpul functionarii 8 forte neconservative, care are punctual de sprijin in centrul ipotetic al turbinei gravitationale, care este sustinuta de 2 arbori, care se rotesc deodata cu turbina, in interiorul a doua semilagare cu rulmenti conform inventie si produce lucru mecanic gratuit si energie electrica gratuita fiindca forta de gravitatie este gratuita.

Pag 17

Cateva din avantajele inventiei mileniului 3, realizata cu 8 parghii fara brate scurte:
– Inventia produce lucru mecanic gratuit si energie electrica aproape gratuita cu cele mai mici preturi din era noastra, fara poluare, si rezolva energia viitorului.

–  Inventia este o punte de legatura intre fortele conservative si grupurile de forte neconservative. Forta de gravitatie fiind gratuita, turbina gravitationala produce lucru mecanic gratuit.

–turbinele gravitationale daca se implementeaza, la nivel mondial, rezolva partial incalzirea globala prin reducerea poluarii pe Terra cu cel putin 25%, prin: sere, irigatii, baraje de verdeata si opreste estinderea desertului prin realizarea unor oaze de verdeata cu apa extrasa de la adancimi foarte, foarte mari, fiindca lucru mecanic este gratuit.

– turbinele gravitationale rezolva si  problema apei potabile prin desalinizare, fiindca foloseste lucru mecanic gratuit. Si lucru mecanic gratuit produce energie electrica aproape gratuita.

– turbinele gravitationale ne ajuta si la dezastre naturale, sau furtuni solare sau furtuni electromagnetice (care distrug sistemele informationale) si fac imposibil de furnizat energia electrica cu procedeul clasic.

– turbinele gravitationale inlocuieste toate turbinele: eoliene, hidraulice, centrale electrice, centrale termoelectrice, centrale nuclearo-electrice etc. Conf. link:
http://gravitationalturbines-lucrumecanicmultiplu.com/structura%20de%20rezistenta.html 

– turbinele gravitationale conf. inventie are reteaua proprie de distributie in zona in care se asambleaza: case, vile, spitale, firme, sate, orase, pe munte, pe apa, sub apa, sub pamant, oriunde in desert etc., fiindca se fabrica in firme speciale, se transporta, si se asambleaza oriunde este nevoie.

– la turbinele gravitationale proiectarea incepe de la generatorul electric disponibil (de la toate tipurile de turbine care fi-vor inlocuite cu turbina gravitationala), continua cu multiplicatorul si se termina cu proiectarea turbinei.

Pag 18

– datorita turbinelor gravitationale, fiindca energia electrica este aproape gratuita (conf. inventie) incepe era robotilor la toate nivelele, extinzandu-se intr-un ritm accelerat tehnologia din domeniu.

 
Pana in anul ~2050 munca fizica (manuala) fi-va executata complet de roboti.
Modularizarea continua a robotilor umanoizi in raport cu noile profesii la nivel global este posibila, numai daca se implementeaza inventia la nivel mondial.
Datorita inventiei mileniului 3 oamenii nu vor mai deceda de foame, de frig etc.
Daca nu se implementeaza inventia, la nivel mondial, dezastrele naturale fi-vor din ce in ce mai mari in viitorul apropiat.
Dupa implementarea inventiei la nivel mondial incazirea globala fi-va o perioada diminuata, la fel si dezastrele naturale.

Cu voia şi puterea lui Dumnezeu,
inventatorul turbinelor gravitaţionale.
Phone number:  0770561002 /  only in Romanian 
e-mail: sabauioan1@yahoo.com 
cu stimă, Ioan Sabău.


Gravitational turbines

.About Us | Site Map | Contact Us |